Risico-inventarisatie middelengebruik in de melkveehouderij

Veehouderschecklist header Veehouderschecklist header

Welkom op de checklist

Melkveehouders krijgen regelmatig nieuwe producten aangeboden, waaronder (alternatieve) diergeneesmiddelen, veevoeder(additieven), reinigings- of desinfectiemiddelen, insecticiden en boxstrooimiddelen. Niet altijd is duidelijk in hoeverre het gebruik van een nieuw product op een melkveebedrijf kan leiden tot een risico voor de melkkwaliteit.

Deze checklist is bedoeld om melkveehouders inzicht te geven in de risico’s die mogelijk samengaan met het gebruik van een onbekend product. Na beantwoording van de vragen ontvangt u een rapport met aandachtspunten en adviezen. Niet altijd zal een eenduidig antwoord gegeven worden op de vraag of het verstandig is een middel toe te passen. Wel krijgt u inzicht in de mogelijke risico’s voor de melkkwaliteit en verwijzingen naar sites of instanties waar u meer achtergrondinformatie kunt vinden of opvragen. Dit helpt u een afweging te maken over de toepassing van het product.

De vragenlijst is een initiatief van de zuivelondernemingen verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Het invullen ervan kost 5-15 minuten. De vragenlijst is anoniem. De informatie die voortkomt uit de ingevulde vragenlijst wordt alleen gedeeld met de NZO indien u hier expliciet toestemming voor geeft. Dit geeft de NZO inzicht in mogelijke risico’s, bijvoorbeeld indien een onbekend middel op grotere schaal wordt aangeboden.

Start de vragenlijst