Disclaimer

Veehouderschecklist header Veehouderschecklist header

Deze checklist is mede tot stand gekomen met medewerking van GD en NZO en ondersteunt de veehouder bij besluitvorming rondom het middelengebruik. Aan het gebruik van deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend. GD en NZO sluiten elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade voortkomende uit het gebruik van (de inhoud van) de checklist en het adviesrapport. Het al dan niet toepassen van enig product blijft altijd de verantwoordelijkheid van de veehouder zelf. Neem bij vragen contact op met uw zuivelonderneming.

Naar homepagina